Akoranga pakirehua

Te Tukanga Rangahau

E rāpopoto ana The New Zealand Curriculum ki ngā mohiotanga pū e rimae hiahia ana te tangata hei whai oranga, te mahi me te tākoha hoki hei tangata hihiri i tō rātau hapori”.

  1. te whai whakaaro
  2. te whakamahi i ngā reo, ngā tohu me ngā tuhinga kōrero
  3. te whakahaere i tō ake tangata
  4. te whakawhānau i a tātau
  5. te whakatāhuhu me te tākoha hoki

E whakarato ana te tukanga akoako uiui i te pou tarāwaho pai hei whakawhanake i ēnei mōhiotanga pū i roto i ngā matapaki whai kiko. E hiahiatia ai ngā ākonga ki te:

Ko tēnei mahi, arā, te akoranga uiui he tukanga e kitea te koi o te ākonga ki te whakarārangi haere i ngā pātai tūhura, te kawe rangahau mā te whakamahi i ngā raupapatanga o ngā tūhuratanga ā-kura i whakaritea hei rapu i ngā kōrero meka matua, te hanga mātauranga e kitea ai ngā whakautu ki te pūtaketanga o taua pātai, ā, ki te arotake me te rīpoata hoki i ngā kitenga.

Tō kōrero Tikanga Tuku Iho

Hei arataki, hei āwhina hoki i a koe ki te whakamāhere i tō pūrākau Tikanga Tuku Iho, kua whakaratohia ētahi tauira i raro iho nei hei whaiwhai haere māu.

 

Mahere

Te tāutu i te hāngaitanga o te uiui, te whai hua i te pūtaketanga o te akoako me ngā tikanga rangahau.

 

Tūhura

Te patapātai, te whakahaere rangahau hoki i ngā matatiki maha.

 

Te tohu, te whakamahi

Me whakarārangi i ngā kōrero, me arotake i āu whāinga, ā, me mahi ngātahi i ngā whakatau hoki hei pūpuri.

 

Arotake

Te aromatawai i te tukanga, me ngā pūkenga i whakamahia. Tērā pea ka taea e koe te whakahou i tō mahi ka tahi, ka rua i te wā tukanga rangahau, tae rawa atu i te mutunga hei whakaaro māu i pēhea ai.

Te hanga

Ki te mākona koe ki āu whāinga, me whakaatu pai i ngā kitenga mā ngā momo tauira hoahoa katoa.

 

Tuari

Te tuari i ngā mahi ki te ao whānui mā tō paetukutuku kua tuakitia

 

 

Kōwhiria ā-Reo